Praktyka Ponownego Połączenia

Wielki Zwrot

Praktyka Ponownego Połączenia (PPP) jest odpowiedzią na ekologiczny, społeczny i ekonomiczny kryzys naszych czasów. Pomaga z jasnym spojrzeniem i otwartym sercem sprostać wyzwaniom, które ze sobą niesie. Chroni przed psychicznym zobojętnieniem, paniką i poszukiwaniem kozłów ofiarnych, co mogłoby wyniknąć z emocjonalnego przytłoczenia obecną sytuacją. 

Praktyka Ponownego Połączenia nie dostarcza gotowych odpowiedzi – zaprasza nas raczej do przyjrzenia się sytuacji, w której się znaleźliśmy, i dokonywania każdorazowo własnych wyborów. W istocie możemy i powinniśmy wybrać kierunek rozwoju świata.

PPP rozpoznaje trzy narracje lub wizje rzeczywistości kształtujące naszą percepcję: Biznes Jak Zwykle (Business as Usual), Wielkie Ujawnienie (Great Unraveling) i Wielki Zwrot (Great Turning). Działają one jak okulary, przez które patrzymy na obecne wydarzenia. Wszystkie trzy bardzo upraszczają rzeczywistość, ale rozpatrywane wspólnie, mogą dostarczyć przydatnego spojrzenia na wartości i przekonania dominujące we współczesnym świecie. Czytaj dalej…

Spirala

Joanna Macy i jej współpracownicy zaobserwowali, że Praktyka Ponownego Połączenia składa się z czterech etapów (Wdzięczność, Uhonorowanie bólu świata, Widzenie nowymi oczyma i Pójście naprzód) występujących po sobie w formie spirali. Etapy te wspierają się nawzajem i działają najlepiej, kiedy są przeżywane po kolei. Przejście przez nie pozwala nam doświadczyć, że jesteśmy więksi, silniejsi, głębsi i bardziej twórczy, niż nam się wydaje.

Spirala ma naturę fraktalną – jej sekwencja może powtarzać się na coraz to nowe sposoby, nawet w obrębie danego etapu. Można się jej dopatrzyć w przebiegu całego życia, projektu czy dnia, ale może również przejawić się kilka razy dziennie. Możemy wciąż na nowo do niej powracać, by nabrać sił i odświeżyć perspektywę. Czytaj dalej…

Jak zostać trenerem/ką?

Jeśli chcesz zostać trenerem/ką i prowadzić Praktykę Ponownego Połączenia z grupami bądź podczas indywidualnych konsultacji, przeczytaj koniecznie, jak się do tego przygotować. Czytaj dalej…

 

Teksty są fragmentami tłumaczeń oryginałów ze strony Work That Reconnects:
Wielki Zwrot: https://workthatreconnects.org/spiral/the-great-turning/the-global-context/
Spirala: https://workthatreconnects.org/spiral/

Tłumaczenie: Marta Łukowska
Redakcja: Mariusz Wieczerzyński
Korekta: Katarzyna Bizacka
Zdjęcie: Wojciech Kozłowski

 

Jak praktykować?

Chcesz praktykować Ponowne Połączenie? Poniżej odnośniki do praktyk, które mogą Ci w tym pomóc.  Są one pogrupowane według etapów Spirali:

Wdzięczność

Honorowanie bólu

Widzenie nowymi oczyma

Pójście naprzód

 

Dodatkowe praktyki:

Głęboki Czas