Widzenie nowymi oczyma

Ten zestaw praktyk pomoże nam zobaczyć nasze życie w szerszym kontekście. Odwołują się one do naszej wrodzonej wyobraźni i empatii, żeby zmienić naszą perspektywę. Pozwalają nam porzucić wrażenie, że jesteśmy oddzielnymi i niezależnymi bytami, na rzecz poczucia połączenia i bycia częścią większej całości. Widzenie Nowymi/Pradawnymi Oczyma obejmuje nie tylko praktyki, które zostaną opisane poniżej, ale także te zaproponowane w ramach Głębokiego Czasu. Służą one zmianie naszego doświadczenia czasu poprzez ożywienie relacji z przeszłymi i przyszłymi pokoleniami.

PRAKTYKI

Teksty są fragmentami tłumaczeń oryginałów ze strony Work That Reconnects:
https://workthatreconnects.org/resource/introduction-2/

Tłumaczenie: Marta Łukowska
Redakcja: Mariusz Wieczerzyński
Korekta: Katarzyna Bizacka
Zdjęcie: Wojciech Kozłowski

 

Jak praktykować?

Chcesz praktykować Ponowne Połączenie? Poniżej odnośniki do praktyk, które mogą Ci w tym pomóc.  Są one pogrupowane według etapów Spirali:

Wdzięczność

Honorowanie bólu

Widzenie nowymi oczyma

Pójście naprzód

 

Dodatkowe praktyki:

Głęboki Czas