Niedokończone zdania – Głęboki Czas

Niedokończone Zdania to praktyka, która pozwala na spontaniczną ekspresję. Pomagają ludziom słuchać z wyjątkową uważnością i szczerze mówić o swoich myślach i uczuciach. Uczestnicy/czki dobierają się w pary, siadają twarzą w twarz – na tyle blisko, aby w pełni skupić na sobie uwagę. Powstrzymują się od mówienia do czasu rozpoczęcia praktyki.  

Można szybko ustalić, kto będzie Osobą A, a kto Osobą B, prosząc ich o klepnięcie się w kolano; kto zrobił to pierwszy, zostaje Osobą A. Kiedy prowadzący/a wypowiada każde niedokończone zdanie, Osoba A—zwracając się do Osoby B—powtarza je, uzupełnia własnymi słowami i spontanicznie mówi przez wyznaczony czas. Uczestnicy/czki mogą zamieniać się rolami po każdym niedokończonym zdaniu lub na końcu serii. Co ważne, osoba słuchająca milczy i słucha tak uważnie i wspierająco, jak to tylko możliwe.  

Przeznacz kilka minut na każde niedokończone zdanie. Zasygnalizuj zakończenie czasu na pracę z każdym zdaniem, mówiąc na przykład: “Czas minął, dokończ swoją myśl”. Możesz użyć małego dzwoneczka, żeby przywołać ciszę potrzebną do przygotowania się do pracy z kolejnym niedokończonym zdaniem.

Zaproponuj uczestniczkom/kom następujące zdania lub ułóż podobne:

Kiedy się spieszę, czuję w ciele …

Kiedy się spieszę, mój umysł jest jak…

Obecnie nie mam czasu, aby…

Brak czasu wpływa na moje relacje tak, że…

Gdybym miał/a cały czas tego świata, tobym…

Teksty są fragmentami tłumaczeń oryginałów ze strony Work That Reconnects:
https://workthatreconnects.org/resource/open-sentences-on-time/

Tłumaczenie: Barbara Wojtaszek
Redakcja: Marta Łukowska
Zdjęcie: Wojciech Kozłowski

 

Jak praktykować?

Chcesz praktykować Ponowne Połączenie? Poniżej odnośniki do praktyk, które mogą Ci w tym pomóc.  Są one pogrupowane według etapów Spirali:

Wdzięczność

Honorowanie bólu

Widzenie nowymi oczyma

Pójście naprzód

 

Dodatkowe praktyki:

Głęboki Czas