Książka World as Lover, World as Self stanowi zbiór inspirujących esejów, wykładów i medytacji łącząc w sobie filozofię buddyjską z podejściem ekopsychologicznym i głęboką ekologią. Jest po części teoretycznym wykładem filozofii buddyjskiej, po części poetyckim opisem naszej głębokiej więzi ze światem, a po części podręcznikiem dla aktywistów....

read more