Kim jesteś?

Czas trwania: 60 minut + rozmowa w kręgu

Praktykę przeprowadza się w parach. Pomaga ona wyjść poza ograniczone wyobrażenia o tym, kim jesteśmy i jak możemy działać w świecie. Ćwiczenie to ma charakter metafizyczny i zostało zainspirowane przez praktykę wyznawców hinduskiego mędrca, Śri Ramany Maharsziego. W „intensywnym dążeniu do oświecenia” wytrwałe dociekanie pomaga im się uwolnić od społecznie konstruowanych samookreśleń i osiągnąć zrozumienie zasadniczo nieograniczonej natury świadomości. W ramach naszego warsztatu możemy przejść przez podobny, choć znacznie skondensowany i mniej ambitny proces. Jego celem jest uzmysłowienie sobie, że nie jesteśmy ani naszymi rolami społecznymi, ani też „ego otoczonym skórą”, ale raczej częścią odwiecznej świadomości—budzącej się świadomości Ziemi.

Metoda

Każda para siada na tyle blisko siebie, żeby się słyszeć i na tyle daleko od innych par, żeby uniknąć rozpraszania się. Osoby w parze zadają sobie pytania na zmianę. Każda osoba ma trzydzieści minut na zadawanie pytań. Słucha odpowiedzi, ale ich nie komentuje. 

Ćwiczenie to jest wyczerpujące umysłowo i bezpardonowe. Może powodować niezwykłe wglądy, a czasem nawet wybuchy śmiechu. Należy je wykonać uważnie i z szacunkiem. 

Poniżej instrukcje dla Osoby A (które po zmianie ról powtarza się Osobie B): 

Osobo A, zadajesz swojemu partnerowi/ce pytanie: „Kim jesteś?” Następnie tylko słuchasz. Pytasz ponownie: „Kim jesteś?”. Ponownie słuchasz, a następnie znowu powtarzasz pytanie: „Kim jesteś?”. Odpowiedzi mogą być za każdym razem inne. Jeśli chcesz, możesz zmienić pytanie, dodając wersję: „Czym jesteś?”, ale nic więcej nie mów. Potrwa to przez około dziesięć minut, aż usłyszysz dzwonek.

Pamiętaj, że nie chodzi o zadręczanie czy nękanie drugiej osoby. Powtarzając pytanie, nie sugerujesz, że jego/jej dotychczasowe odpowiedzi są błędne, raczej pomagasz tej osobie wejść jeszcze głębiej. Pamiętaj, że twoje zapytywanie ma wspomóc twojego partnera/kę. Możesz różnicować tempo i tonację pytań. Intuicyjnie będziesz wiedzieć, kiedy szybko zapytać ponownie, a kiedy pozostać w ciszy. Teraz, zanim zaczniesz, pokłoń się swojemu partnerowi/partnerce i esencji tajemnicy w samym rdzeniu jej/jego istoty.

Po upływie dziesięciu minut, osoba prowadząca używając dzwonka sygnalizuje przejście do kolejnego etapu. Podaje wtedy następną instrukcję:

Przejdź teraz do drugiego pytania: „Co robisz?”. Przez następne dziesięć minut słuchaj odpowiedzi i powtarzaj pytanie: „Co robisz?”. Możesz też zapytać: „Co się przez ciebie wydarza?”.

Po kolejnych 10 minutach, osoba prowadząca ponownie używa dzwonka i podaje trzecią instrukcję:

Wróć teraz do pierwszego pytania: „Kim (lub czym) jesteś?”

Kiedy po trzydziestu minutach cykl pytań się kończy, Osoba A ponownie kłania się Osobie B i zmieniają się rolami. Przed przystąpieniem do drugiej rundy, uczestnicy i uczestniczki mogą w ciszy się poprzeciągać i rozruszać zastane siedzeniem ciało. Po zmianie ról, cały proces powtarza się.

Pod koniec tej godzinnej praktyki, daj uczestnikom i uczestniczkom czas na przetrawienie tego, czego doświadczyli. Mogą chcieć coś zanotować lub cicho porozmawiać ze swoimi partner(k)ami. Na koniec—jeśli czas pozwoli—zbierz wszystkich w kręgu, aby podzielili się swoimi przeżyciami i przemyśleniami.

Teksty są fragmentami tłumaczeń oryginałów ze strony Work That Reconnects: https://workthatreconnects.org/resource/who-are-you/ 

Tłumaczenie: Barbara Wojtaszek
Redakcja: Marta Łukowska
Zdjęcie: Wojciech Kozłowski

 

Jak praktykować?

Chcesz praktykować Ponowne Połączenie? Poniżej odnośniki do praktyk, które mogą Ci w tym pomóc.  Są one pogrupowane według etapów Spirali:

Wdzięczność

Honorowanie bólu

Widzenie nowymi oczyma

Pójście naprzód

 

Dodatkowe praktyki:

Głęboki Czas