Jak zostać trenerem/ką PPP?

Regularnie otrzymujemy zapytania, jak zostać trenerem/-ką Praktyki Ponownego Połączenia. Doświadczeni trenerzy i trenerki z całego świata coraz częściej oferują warsztaty dla przyszłych trenerów/-ek (zobacz listę poniżej), jednak większość z nich nabyła swoich kompetencji w zupełnie inny sposób. Uzyskali je głównie dzięki temu, że uczestniczyli w wielu warsztatach Ponownego Połączenia i je (współ)prowadzili

Materiały wspomagające Praktykę Ponownego Połączenia są opublikowane w otwartym dostępie, na licencji Creative Commons. Właśnie dlatego potrzebne są sprawdzone wytyczne dla osób, które chcą prowadzić warsztaty Ponownego Połączenia. Poniżej zamieszczamy krótki przewodnik zawierający niezbędne wytyczne dla przyszłych trenerów/-ek PPP.

WYTYCZNE

Poznaj swoje korzenie

Zanurz się w światopoglądzie, który legł u podstaw Praktyki Ponownego Połączenia. W kilku książkach Joanny Macy (Coming Back to Life, World As Lover, World As Self i Mutual Causality) przeczytasz o nowych paradygmatach naukowych i duchowych tradycjach, które się na niego składają. Książka Aktywna nadzieja (Active Hope), napisana przez Joannę oraz Chrisa Johnstone’a, jest również lekturą obowiązkową, w której szczegółowo opisane są założenia pracy ze Spiralą. 

Trzymaj się Spirali

Podążaj za procesem zaproponowanym w ramach Spirali Ponownego Połączenia – poczuj moc, jaką przynosi porządek, który ona oferuje.

 Słuchaj ludzi

W ramach Praktyki Ponownego Połączenia zapraszasz ludzi do dzielenia się ich osobistymi doświadczeniami życia na umierającej planecie. Otwiera to ich na rozpacz świata i mądrość Ziemi. Możesz temu zaufać. Doświadczenia, które wniosą uczestnicy i uczestniczki warsztatów, zasługują na twój szacunek – nie poprawiaj ich, nie nauczaj, nie unikaj dyskomfortu.

Uszanuj źródło wiedzy i przekaż ją dalej

Kierowany/-a wewnętrzną uczciwością i potrzebą integralności, będziesz chciał/-a uznać i zacytować źródła wiedzy, z której korzystasz w swojej praktyce. Wdzięczność za otrzymany dar mądrości zobliguje cię do podzielenia się nią z innymi.

Doświadcz na własnej skórze Praktyki Ponownego Połączenia, zanim poprowadzisz ją dla innych

Zanim podejmiesz się prowadzenia warsztatów, sam/-a weź w nich udział. Praktyka Ponownego Połączenia może wymagać modyfikacji w obliczu dynamicznie zmieniającej się sytuacji na świecie. Zanim jednak wprowadzisz w nią jakieś zmiany, upewnij się, że dogłębnie zrozumiałeś/-aś jej podstawy.

Na co dzień angażuj się aktywnie w Wielki Zwrot

Postaraj się zaangażować w jakieś działania we wszystkich trzech wymiarach Wielkiego Zwrotu. Osobiste doświadczenie wyzwań i radości, wzlotów i upadków, płaczu i śmiechu wynikających z zaangażowania w działalność aktywistyczną doda autentyczności twojej pracy trenerskiej w ramach Praktyki Ponownego Połączenia.

  

JAK ZACZĄĆ? 

 • Jeśli czytasz po angielsku – przestudiuj uważnie książkę Coming Back to Life: The Updated Guide to the Work That Reconnects, która jest najbardziej wyczerpującym (jak dotychczas) podręcznikiem wprowadzającym w Praktykę Ponownego Połączenia. Przeczytaj też uważnie Active Hope: How to Face the Mess We’re in without Going Crazy.
 • Jeśli nie czytasz po angielsku – zapoznaj się z tłumaczeniami fragmentów książki Coming Back to Life opublikowanymi na niniejszej stronie oraz innymi zamieszczonymi na niej treściami. Czytaj miesięcznik „Dzikie Życie. Dołącz do Akademii Głębokiej Ekologii.
 • Jeśli czytasz po angielsku, oceń, gdzie jesteś na swojej drodze do zostania trenerem/-ką Praktyki Ponownego Połączenia z wykorzystaniem Facilitator Competency Framework.
 • Zbierz grupę złożoną z 4–12 osób, która będzie się regularnie spotykała, żeby studiować materiały zamieszczone w książce Coming Back to Life, filmy szkoleniowe i inne pomocne materiały zamieszczone na stronie Work That Reconnects. Wspólne czytanie założeń Praktyki Ponownego Połączenia i dyskutowanie o nich, jak również prowadzenie praktyk i ćwiczeń w zaufanym gronie to ważne elementy rozwoju warsztatu trenerskiego. Pozwalają nabywać niezbędnych kompetencji i pewności siebie.
 • Stwórz grupę wspólnie studiującą książkę Aktywna nadzieja (Active Hope). Na stronie activehope.info znajdziesz szczegółowe informacje o książce oraz o tym, jak uformować i prowadzić taką grupę.
 • Poszukaj konstruktywnej informacji zwrotnej na temat swoich umiejętności trenerskich i jakości prowadzonych praktyk. Dostarczaj takiej informacji innym osobom, które przygotowują się do roli trenera/-ki PPP.
 • Śledź stronę workthatreconnects.org oraz czasopismo „Deep Times”. żeby utrzymać łączność ze środowiskiem zaangażowanym w Praktykę Ponownego Połączenia oraz być na bieżąco z refleksjami i propozycjami nowych praktyk.
 • Bierz udział w warsztatach prowadzonych przez doświadczonych trenerów i trenerki PPP z Polski i zagranicy.
 • Znajdź doświadczoną trenerkę lub trenera w twojej okolicy i poproś o wsparcie i superwizję.

 

ZANURZ SIĘ GŁĘBIEJ

 • Zapoznaj się z filmami treningowymi [w języku angielskim].
 • Zacznij prowadzić jednodniowe warsztaty i wyjazdy, najlepiej we współpracy z doświadczonym trenerem lub trenerką.
 • W ostatnich latach uzmysłowiliśmy sobie, jak ważne jest umożliwienie osobom z grupy wykluczonych udziału w warsztatach Ponownego Połączenia. Dlatego tak istotne jest uczynienie prowadzonych przez nas warsztatów dostępnymi dla reprezentantów i reprezentantek tych grup.
  • Tutaj możesz się dowiedzieć, jak uczynić swoje warsztaty bardziej dostępnymi dla społeczności osób:
   • głuchych i głuchoniemych;
   • dotkniętych niepełnosprawnością ruchową;
   • niewidomych i niedowidzących.
  • Jeśli identyfikujesz się jako osoba białoskóra, zachęcamy do pogłębionej refleksji nad wynikającymi z tego przywilejami. Warto zapoznać się z dwoma artykułami [w języku angielskim]: Understanding White Privilege autorstwa Francis Kendall i Facing my White Privilege napisanym przez Tarę Brach.
  • Odwiedź także podstronę Evolving Edge [w języku angielskim] i śledź sekcję Events [w języku angielskim] na stronie Work That Reconnects w poszukiwaniu warsztatów poświęconych tematyce przeciwdziałania wykluczeniu.
  • Przeczytaj specjalny numer czasopisma „Deep Times” z sierpnia 2017 poświęcony tej tematyce.
 • Doświadczeni trenerzy i trenerki PPP z całego świata tworzą programy szkoleniowe skierowane do osób, które chcą prowadzić warsztaty Ponownego Połączenia. Programy te są także cenne dla osób, które chcą pogłębić rozumienie PPP, żeby zaczerpnąć z mądrości tego podejścia, działając w innych wymiarach Wielkiego Zwrotu. Więcej informacji znajdziesz na STRONIE.

 

PODZIEL SIĘ PRAKTYKĄ PONOWNEGO POŁĄCZENIA

 • Gdy nabędziesz już doświadczenia w roli trenera/-ki PPP, możesz wnioskować o dodanie do oficjalnej listy trenerów/-ek na stronie Work That Reconnects.
 • Obecność na tej liście umożliwia zamieszczanie na stronie Work That Reconnects informacji o prowadzonych warsztatach.
 • Dziel się swoimi odkryciami, nowymi praktykami, sukcesami i wyzwaniami w ramach międzynarodowej sieci trenerów i trenerek, żebyśmy wszyscy i wszystkie mogli się od siebie uczyć.
 • Prowadź webinary, nagrywaj filmy i słuchowiska, dziel się swoimi doświadczeniami podczas wystąpień, stwórz stronę lub bloga poświęconego Praktyce Ponownego Połączenia.

 

Teksty są fragmentami tłumaczeń oryginałów ze strony Work That Reconnects: https://workthatreconnects.org/facilitators/how-to-become-a-facilitator/

Tłumaczenie: Marta Łukowska
Korekta: Katarzyna Bizacka
Zdjęcie: Victoria Valvedre Piedra

 

Jak praktykować?

Chcesz praktykować Ponowne Połączenie? Poniżej odnośniki do praktyk, które mogą Ci w tym pomóc.  Są one pogrupowane według etapów Spirali:

Wdzięczność

Honorowanie bólu

Widzenie nowymi oczyma

Pójście naprzód

 

Dodatkowe praktyki:

Głęboki Czas