Głęboki czas

Stosunek współczesnych ludzi do czasu nie ma precedensu w historii naszego gatunku. Technologie i ekonomia zrodzone przez Społeczeństwo Wzrostu Przemysłowego radykalnie zmieniły sposób, w jaki go doświadczamy. Poddają nas szaleńczej presji, która przerywa poczucie łączności z przeszłymi i przyszłymi pokoleniami

Społeczeństwo Wzrostu Przemysłowego i technologie, na których ono jest zbudowane, zależą od błyskawicznych decyzji podejmowanych, by osiągnąć krótkoterminowe cele. Odcina to nas od naturalnych rytmów. Czas stał się towarem deficytowym. Na ironię my, którzy mamy najwięcej w historii urządzeń oszczędzających czas, jesteśmy najbardziej zagonieni. Ten paradoks wynika z efektywności technologii mierzących czas. Niegdyś miarą czasu były zmieniające się pory roku i ruch gwiazd na niebie. Później zostały one wyparte przez tykanie zegara, a teraz mierzymy czas w nanosekundach. Przestaliśmy czuć upływ czasu w kategoriach procesu biologicznego.

Utknęliśmy w teraźniejszości i stopniowo ślepniemy na oczywistą ciągłość czasu. Zarówno dziedzictwo przodków, jak i potrzeby potomków stają się dla nas coraz mniej realne. Mamy kulturową predyspozycję do niszczenia skarbów przeszłości i trwałego zatruwania źródeł wody potrzebnych tym, którzy przyjdą po nas. Ujawnia to nasze żałośnie skurczone poczucie czasu i patologiczną skłonność do zaprzeczania jego ciągłości.

Psychiatra Robert J. Lifton zasugerował, że rozwój i wykorzystanie broni atomowej osłabiły naszą zdolność do wyobrażenia sobie przyszłości w ujęciu długoterminowym. Perspektywa katastrofy klimatycznej działa na nas podobnie. Lifton nazywa ten efekt zerwanym połączeniem i komentuje to następująco:

Jesteśmy pierwszymi, którzy żyją z powracającym poczuciem oderwania od procesów biologicznych.

Ten osobliwy stosunek do czasu jest z natury destrukcyjny dla jakości i wartości naszej egzystencji oraz zagraża przetrwaniu życia na Ziemi. Niestety będzie się on nasilać, bo w rozumieniu podejścia systemowego Społeczeństwo Wzrostu Przemysłowego weszło w fazę wykładniczo galopującego wzrostu – i coraz szybciej zmierza w kierunku własnego upadku.

Ponownie Zasiedlić Czas

Nie rodzimy się z takim stosunkiem do czasu. Mamy zdolność i przyrodzone prawo do doświadczania go w zdrowszy sposób. Przez stulecia kobiety oraz mężczyźni ciężko pracowali, żeby przekazać przyszłym pokoleniom dzieła sztuki i nauki wykraczające swoim wpływem poza czas ich życia na Ziemi. Co więcej, poprzez rytuały i opowieści oddawali cześć i wdzięczność tym, którzy żyli przed nimi.

Będąc częścią Wielkiego Zwrotu ku Społeczeństwu Podtrzymującemu Życie, uczymy się działać jak przodkowie przyszłych pokoleń. Dostrajamy się do dłuższych, naturalnych rytmów i pielęgnujemy naszą więź z przeszłymi i przyszłymi pokoleniami. Bycie przedstawicielami i przedstawicielkami zmiany nie jest jednak łatwe – próbując przeciwdziałać szkodliwym przejawom Społeczeństwa Wzrostu Przemysłowego, nie jesteśmy w stanie uniknąć działania w tempie, które ono narzuca. Ścigamy się, żeby interweniować, zanim będzie za późno – zanim kolejny las zostanie wycięty albo nowy program zbrojeniowy uruchomiony. Możemy jednak ponownie nauczyć się czerpać wodę z głębszych studni.

PRAKTYKI

PRAKTYKA 1: Niedokończone zdania – Głęboki Czas

Z czasem tutaj będą pojawiać się praktyki, które można wykorzystać do rozważań na doświadczeniem czasu. Będą tłumaczone ze strony Work That Reconnects. Dla osób, które chcą się z nimi zapoznać w języku angielskim – wszystkie praktyki są dostępne tutaj: https://workthatreconnects.org/resources/practices/

Teksty są fragmentami tłumaczeń oryginałów ze strony Work That Reconnects:
https://workthatreconnects.org/resource/introduction-3/

Tłumaczenie: Marta Łukowska
Redakcja: Mariusz Wieczerzyński
Korekta: Katarzyna Bizacka
Zdjęcie: Wojciech Kozłowski

 

Jak praktykować?

Chcesz praktykować Ponowne Połączenie? Poniżej odnośniki do praktyk, które mogą Ci w tym pomóc.  Są one pogrupowane według etapów Spirali:

Wdzięczność

Honorowanie bólu

Widzenie nowymi oczyma

Pójście naprzód

 

Dodatkowe praktyki:

Głęboki Czas