III zasada ekologicznego „ja”: wyjątkowość

III zasada ekologicznego „ja”: wyjątkowość

Pozwól sobie na niemyślenie o sobie, że jesteś kimś szczególnie wyjątkowym; dostrzegaj wyjątkowość wokół w codziennej prostocie i zwykłym życiu. Podstawowym problemem naszego małego „ja” jest narcystyczne przekonanie o własnej wyjątkowości. W przekonaniu tym nie ma...
II zasada ekologicznego „ja”: ciało

II zasada ekologicznego „ja”: ciało

Pozwól sobie na nietraktowanie swojego ciała jak obcej maszyny. Jesteś swoim ciałem; jesteś nim jako kawałek dzikiej przyrody. Jednym z najbardziej zasmucających konsekwencji zawężania własnego „ja” jest oddzielanie go od własnego ciała. Dramat oddzielenia dotyczy...
10 zasad ekologicznego „ja”

10 zasad ekologicznego „ja”

Podstawowym założeniem Dziesięciu zasad ekologicznego „ja” jest teza, że sposób w jaki konceptualizujemy nasze „ja” ma zasadnicze znaczenie dla naszej relacji z przyrodą. Innymi słowy, to co myślimy o sobie samych, jak siebie traktujemy, jak odpowiadamy na...