Edukacja

1 posta

Zapraszamy do lektury tekstów dotyczących edukacji i aktywizmu w duchu głębokiej ekologii.

Głęboka ekologia i nauka. Czy edukator ekologiczny powinien być biologiem?

Naukowe podwaliny podejścia głęboko-ekologicznego są jednym z jego fundamentów. Filozofia głębokiej ekologii nie tylko nie stoi w sprzeczności z nauką, ale współczesna ekologia i interdyscyplinarna debata naukowa o klimacie, ekosystemach, społeczeństwie i ekonomii oraz ich wzajemnych związkach potwierdzają fundamentalne intuicje tego podejścia. Przede wszystkim kluczową dla głębokiej ekologii ideę, że […]