Anna Gierlińska

doktor filozofii, trenerka rekomendowana przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Prowadzi warsztaty ekopsychologiczne i warsztaty filozoficzne dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz warsztaty rozwoju osobistego. Ukończyła Szkołę Treningu Grupowego w Warszawie i polsko-niemiecki kurs Pedagogiki Dzikiej Przyrody.

Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w obszarze edukacji ekologicznej oraz jako nauczycielka filozofii i etyki. Propagatorka praktycznego wymiaru filozofowania – prowadziła autorki cykl warsztatów filozoficznych dla małych dzieci, prowadzi warsztaty filozoficzno-psychologiczne dla dorosłych. Zaangażowana edukatorka i aktywiskta ekologiczna. Prowadzi warsztaty ekopsychologiczne i warsztaty motywacyjne dla aktywistów ekologicznych. Współprowadzi warsztaty Akademii Jungowskiej i grupę pracy ze snami.

Obszary zainteresowań i metody pracy:

Poprzez swoją pracę, ale również swoje życie, pomaga  innym pełniej doświadczać swojego TU i TERAZ oraz bycia bliżej Natury. Towarzyszy ludziom w odkrywaniu samych siebie. Jej warsztaty łączą pracę na procesie grupowym, podążanie za procesami w przyrodzie oraz pracę indywidualną z własnym wewnętrznym procesem. Czerpie z podejścia jungowskiego, pedagogiki dzikiej przyrody oraz głębokiej ekologii i ekopsychologii.

 Inspiracje: 

Jej największym nauczycielem jest samo życie, takie jakim jest. Inspiracją jest  dzika przyroda i wielu wrażliwych ludzi, których spotkała na swojej drodze, a szczególną miłością są rzeki z nieuchronnością i niezmiennością ich nurtu, będącego wielkim symbolem przepływu energii i emocji, biegu samego życia.

Zobacz teksty tej autorki:

Im ciemniej, tym jaśniej czyli czego Natura uczy mnie w noc Przesilenia

Kontrola – ludzka klatka bojaźni